Veel gestelde vragen 4-12 jaar

Hieronder staan verschillende vragen en antwoorden beschreven over kinderen van 4-12 jaar. De vragen gaan over samen spelen, positieve aandacht geven, weerbaarheid en echtsscheiding.

 

Mijn dochter van 7 jaar oud durfde dit schooljaar niet bij een ander kind te gaan spelen. Als ik dit probeer te stimuleren dan gaat ze huilen. Ze vindt het wel leuk als haar vriendjes bij ons komen spelen. Hoe kan ik haar hierbij helpen?


U vraagt wat u kunt doen om je kind te helpen ook bij andere kinderen thuis te spelen. Om uw dochter goed te kunnen helpen is het goed om over de volgende vragen eens na te denken:
* Weet u of ze bang is? Waarvoor/waardoor is ze bang?
* Hoe is haar zelfvertrouwen in het algemeen?
* Heeft ze voor dit schooljaar wel bij anderen gespeeld?
* Hoe gaat het spelen als andere kinderen bij jullie thuis komen spelen?
* Speelt ze vaak met dezelfde kinderen of is het iedere keer een ander kind?
* Hoe gaat het samen spelen/samen werken op school?
* Hoe ervaart uw dochter de situatie die u schetst en kan zij aangeven wat haar kan helpen? 

We willen graag met u meedenken hoe u in kleine stapjes er naar toe zou kunnen werken om haar bij een ander te spelen. Daarvoor is het eerst belangrijk om te weten hoe u haar al hebt proberen te helpen. Het makkelijkst zou zijn dit telefonisch of in gesprek met elkaar te bespreken.

 

Mijn dochter van 9 'klaagt' bijna elke dag wel over een kleinigheidje waardoor ik het vaak niet meer zo serieus neem. Als ze dan wel een keer echt iets heeft dan schat ik het soms verkeerd in door haar niet serieus te nemen. Hoe maak ik haar duidelijk dat ze niet over alle kleine dingetjes moet klagen?

Voor kinderen is aandacht altijd belangrijk, ongeacht op welke manier ze die krijgen. Dat betekent zowel positieve als negatieve aandacht. Wat uw dochter doet is op een negatieve manier aandacht vragen, want u als ouder ergert zich er aan. En voor haar werkt het, ze krijgt er aandacht door. Het is belangrijk dat ze leert op een andere manier aandacht te krijgen. Daar kunt u als ouder een grote rol in spelen.
We zijn allemaal geneigd om meer te reageren op iets waar we last van hebben en vergeten vaak de kleine positieve dingen. Wat u als ouder kunt doen: kijk eens iedere dag heel bewust naar uw kind. Wat vindt u oprecht leuk aan haar, wat kunt u waarderen in haar gedrag, karakter, uiterlijk. Beloon haar, maak complimenten over de goede dingen. Kijk ook naar dingen die misschien vanzelfsprekend zijn omdat het iets is wat u met haar af hebt gesproken. bijv. Maakt ze uit zich zelf zonder mopperen het konijnenhok schoon?
Kijk eens of er iets verandert in haar gedrag. En als u dat opmerkt, zeg dat ook dan tegen haar. Daarmee leert ze zelf inzien hoe het werkt. Lees ook eens de folder 'Pluimen'.
Pluimen.pdf

 

Mijn zoon van 10 jaar is te weinig weerbaar tegenover andere kinderen en vindt het moeilijk om zijn grenzen duidelijk te stellen/te communiceren aan andere kinderen. Daardoor raakt hij snel in paniek en gaat huilen. Mede daardoor wordt hij steeds meer het mikpunt van pesterijtjes en raakt hij in een isolement. Wij zijn op zoek naar een training die hem hierbij kan helpen.

Bij Centrum Jeugd en Gezin kunnen kinderen vanaf 8 jaar een sociale vaardigheidstraining volgen. Als eerste vindt er een oriënterend gesprek plaats met de ouder/ouders/opvoeders. Dit gesprek vindt plaats bij Centrum Jeugd en Gezin, met een van onze medewerkers. Uw kind is niet aanwezig bij dit gesprek.
Het gesprek zal ongeveer een uur van uw tijd in beslag nemen. In het gesprek wordt er uitgebreid stil gestaan bij de vraag van uw zoon, bij uw vraag, in welke situaties zich problemen voordoen, of er al eerder hulp is ingezet etc.
We willen goed in kaart kunnen brengen wat er speelt en of een sociale vaardigheidstraining inderdaad passend is. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat u als ouder mag lezen. Vervolgens zal hier in een overleg met deskundigen worden vastgesteld welk advies aansluit bij uw vraag. Een sociale vaardigheidstraining vraagt het nodige van het betrokken kind. We willen er daarom zorgvuldig mee omgaan voordat we een kind deel laten nemen.
Is een sociale vaardigheidstraining gewenst en kunt u zich vinden in dit advies, dan wordt uw zoon aangemeld. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor een groep, kan er gestart worden.
Meer informatie op onze website over sociale vaardigheidstrainingen.

 

Mijn dochter van 9 is een dag in de week en om de week het hele weekend bij mij. Mijn dochter klaagt de afgelopen maanden steeds vaker dat zij niet kan slapen omdat zij haar mama mist. Inmiddels is dat uitgegroeid tot: ik wil niet met pappa mee want dan mis ik mama zo. Het afscheid nemen wordt steeds moeilijker, ze huilt en gilt dat ze niet mee wil. Eenmaal bij mij thuis is het verdriet snel over en hebben we plezier.

U beschrijft dat uw dochter van 9 steeds meer moeite heeft met het afscheid nemen van haar moeder als zij het weekend bij u komt. Ze geeft aan dat ze haar mama mist.
Het lijkt dat u dochter vooral moeite heeft met de overgang/het schakelmoment, want als ze eenmaal bij u thuis is, is het verdriet snel over. Is het voor jullie duidelijk of er een aanwijsbare oorzaak is? Zijn er veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen in de thuissituatie bij u of bij haar moeder waardoor zij meer van slag is bij het afscheid? Denk bijvoorbeeld aan verhuizing, school, nieuwe partner, ziekte, verlies. Dat kan het makkelijker maken om te begrijpen waarom ze zo reageert. Maar het kan ook dat er geen duidelijke oorzaak is. Vooropgesteld: het gevoel dat uw dochter heeft mag er zijn. Als ouders mag u bevestigen en erkennen dat het echt vervelend voor haar is dat ze mama mist of dat het moeilijk is om afscheid te nemen. Wimpel het niet weg door te zeggen dat huilen helemaal niet nodig is.
Jullie dochter is op een leeftijd dat zij ook in staat is om mee te denken en te zoeken naar een oplossing. Wat kan zij zelf bedenken om het moment van afscheid makkelijker te maken? Wat kan ze doen als ze mama mist? Ga er eens samen voor zitten op een moment als ze zich goed voelt. Voor haar is het belangrijk dat ze weet dat zij zelf een positieve invloed kan hebben op de situatie, door zelf, samen met u als vader naar oplossingen te zoeken. Vraag eens goed uit bij haar wat er gebeurt? Laat haar zelf dingen bedenken en kom zelf ook met mogelijke oplossingen. Pols bij haar wat ze wil proberen.
Probeer het afscheid zo kort en duidelijk mogelijk te houden. Daar kunnen u en de moeder van uw dochter afspraken over maken. Stippel voor haar uit hoe het afscheidmoment er uit ziet. Geef aan elkaar aan wat jullie van haar verwachten en wat zij van jullie als ouders mag verwachten. Het is dan ook belangrijk om dit als ouders goed af te stemmen.
Bijvoorbeeld: Als je uit school komt pak je samen met mama je tas in. Daarna heb je nog even tijd om samen te knuffelen. Als papa komt dan gaan we de spullen in de auto zetten. Ook als ze huilt of krijst. Zeg dit ook tegen haar. Dan nog 1 dikke knuffel van mama. En daarna de auto in.
Laat haar iets meenemen dat haar kan troosten: bijvoorbeeld een foto van mama (bij haar bed) of slapen in een T-shirt dat mama heeft aangehad. Een dagboekje waar ze iets in op kan schrijven. Geef haar de ruimte dat ze contact mag hebben met mama, haar even te horen als dit helpt.

Ik kan me voorstellen dat in de loop van de tijd er situaties zich voordoen die met de echtscheiding te maken hebben, die lastig voor jullie dochter kunnen zijn. Bij Centrum Jeugd en Gezin bieden wij KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie) aan. Dit is een spel-praatgroep voor kinderen vanaf 8 jaar. Binnen die groep wisselen kinderen ervaringen uit. Ook geven ze elkaar tips. Voor kinderen is het prettig als zij dit met elkaar in een vertrouwde omgeving kunnen doen.
brochure_-_KIES_CJG_september_2011doc.doc
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl