Training 'Rots & Water' 

Een psychofysieke training voor jongeren.

 

Voor wie?

Jongens en meisjes die moeite hebben met lichamelijke en verbale zelfbeheersing, weerbaarheid en ander sociaal gedrag. Rots en water is een psychofysieke training waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van lichaamsbeweging en mentale training.

Het programma is speciaal ontwikkeld voor jongens, maar inmiddels weten we uit ervaring dat meisjes er zeker zoveel profijt van hebben en plezier aan beleven.

Het is een psychofysieke groepstraining om positieve weerbaarheid en sociale vaardigheden bij kinderen / jongeren te vergroten. Psychofysiek wil zeggen dat er door middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met mentale oefeningen er gewerkt wordt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit die vertrekpunten is er aandacht voor thema's als veiligheid, voor jezelf opkomen, contact met de ander en het vinden van je eigen weg.

Duur: afgestemd op vraag (max 10 bijeenkomsten) 

Waar: wordt afwisselend aangeboden in:

Omschrijving training:

Het programma is zeer fysiek en wordt ondersteund doormiddel van korte groepsgesprekken. Waarin ruimte is voor zelfreflectie en het maken van korte opdrachten. Rots & Water staat voor zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Doel van training:

Het rots & water programma kan beschouwd worden als weerbaarheidsprogramma, maar dan een dat zich onderscheidt van andere programma door zijn meervoudige doelstelling en het brede pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervalt. De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen een doel op zich maar vooral een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Binnen het onderwijs is over de gehele breedte bij jongeren een teruggang in schoolprestaties te constateren. Dat uit zich in lastig gedrag en daarmee samenhangend verlies van concentratie. Jongeren worden vaak uitgesloten van lessen of op andere wijze gestraft. De rots & water training in ontwikkeld om jongeren te leren om te gaan met emoties als boosheid, agressie, angst, gevoel van buiten gesloten worden, verlieservaringen, beïnvloeding en de weerbaarheid in keuzemogelijkheden (vb.; vriendenkeuze, schoolkeuze, middelengebruik)   

Programma: (zie praktijkboek rots & water)

 1. Sterk staan
 2. Rots & water
 3. Rots & water op het schoolplein
 4. Rots & water in het persoonlijk contact
 5. Ademkracht
 6. Lichaamstaal
 7. Grenzen
 8. Intuïtief
 9. Mentale kracht: groepsdruk & pesten
 10. Mentale kracht: concentratie, visualisatie en zelfvertrouwen
 11. Mentale kracht: het innerlijke kompas en de innerlijke onderstroom
 12. Mentale kracht: het drie stappen plan
 13. Seksualiteit
 14. Extra les: om gaan met bedreigende groep   

 

Aanmelden:

Via Centrum Jeugd & Gezin Maasland of CJG Geeft Antwoord kun je aanmelden voor het groepswerk van de Basisteams. Middels vraagverheldering wordt bekeken wat passend aanbod is.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland, Schadewijkstraat 6 in Oss/ 088-3742526/ info@centrumjeugdengezin-maasland.nl

CJG Geeft Antwoord, Aldetienstraat 23 in Uden/ 0800-2540000/ info@cjggeeftantwoord.nl

CJG Geeft Antwoord, Stadhuisplein 47 in Veghel/ 0800-2540000/ info@cjggeeftantwoord.nl

CJG Geeft Antwoord, Odendael 2 in St.Oedenrode/ 0800-2540000/ info@cjggeeftantwoord.nl
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl