Autisme

Autisme Spectrum Stoornissen(ASS)
Mensen met een autistische stoornis hebben van jongs af aan een stoornis in de hersenen. Informatie die bij de hersenen aankomt wordt niet goed verwerkt. Dit leidt tot problemen op het gebied van contact maken, taal, motoriek en zintuigen.
Het gaat dan om stoornissen in het vermogen om contact te leggen met de buiten wereld en om (de communicatie van) anderen te begrijpen. Daarnaast verloopt de ontwikkeling van het taalgebruik en het begrijpen van taal moeizaam en vertoont de motorische ontwikkeling een achterstand. Tenslotte zijn er problemen in het verwerken van prikkels (wat het kind hoort, ziet, voelt, ruikt) en in het soepel reageren op veranderingen in de “buitenwereld”. Vaak kan bij het ene kind de stoornis binnen het ene gebied veel ernstiger zijn dan het andere. Hieronder volgt een korte omschrijving.

Contactname en taalontwikkeling:
De contactstoornis treedt bij autistische kinderen het meest op de voorgrond. Zij hebben vooral moeite om met anderen te communiceren. Het kind kan zijn gedrag minder goed afstemmen op zijn omgeving en is weinig flexibel in zijn gedrag. Autistische kinderen kunnen zich moeilijk verplaatsen in wat er in andere mensen omgaat.
Veel autistische kinderen spreken nauwelijks of de taalontwikkeling komt laat op gang. Er is geen natuurlijke intonatie en woorden en zinnen worden soms letterlijk herhaald. Ook de taal van anderen wordt niet goed begrepen en vaak letterlijk genomen.

Anders dan andere mensen:

Als je autisme hebt, gedraag je je anders dan mensen zonder autisme. Mensen zonder autisme willen soms dat deze jongeren zich aanpassen, maar dat is iets wat zij niet kunnen en wat ook niet hoeft. Alle pubers zijn op zoek naar zichzelf. Voor pubers met autisme komt daar nog een extra dimensie bij: wat hoort bij mij en wat hoort bij autisme?  Hulpmiddel hierbij voor jongeren kan het boek "Pubergids autisme" zijn, door Caroline van der Velde.

Autisme is iets wat je hebt meegekregen, net als de kleur van je haren, van je ogen. Autisme kleurt elke beleving, waarneming , gedachte en emotie. Het is met je persoon verbonden en je kunt het niet scheiden van jezelf. Voor jongeren kan autisme soms lastig zijn, maar ook prachtig.

Autisme manifesteert zich bij ieder kind anders. Het is voor buitenstaanders vaak lastig te begrijpen en te hanteren. Het is een stoornis in de hersenen, die betrekking heeft op de informatieverwerking. De kenmerken van autisme kunnen vooral zichtbaar worden op de volgende gebieden:

Door hun informatieverwerkingsstoornis hebben jongeren met autisme behoefte aan structuur, overzicht, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Wie niet bekend is met deze stoornis, kan geneigd zijn het gedrag van deze pubers te interpreteren volgens eigen, gangbare normen. Maar wat brutaal, koppig of onwelwillend lijkt te zijn, is vaak een uiting van onvermogen tot handelen, een onvermogen tot communiceren. Dit kan vergroot worden doordat de jongere niet altijd in staat is onder woorden te brengen wat zijn probleem is, of hij komt simpelweg niet op de gedachte te dat te doen.

Diagnose:
Een autisme spectrum stoornis wordt gesteld door een gespecialiseerde arts, meestal een kinder-en jeugdpsychiater.

Site-seeing:

Wilt u meer weten?                                                                                                                                      Het is onmogelijk om in deze korte bijdrage volledig inzicht in deze problematiek te geven. Er zijn meerdere aan autisme verwante stoornissen welke niet alle bovenstaande kenmerken bevatten of op een andere manier tot uiting komen.
Wilt u meer informatie over autisme, aan autisme verwante stoornissen, belangrijke adressen van landelijke organisaties en informatieve websites neem dan contact op met het Centrum Jeugd & Gezin.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl