Digitaal pesten

Pesten stopt niet meer bij de voordeur. Als je pech hebt, gaat het getreiter 24 uur per dag door, tot in je eigen huis.

Wat is digitaal pesten?
Gepest worden is alles behalve leuk. Wanneer je in de buurt, bij de vereniging of op school gepest wordt weet je wie de pestkop is. Op internet of via de telefoon werkt dit anders, daar kun je ook door iemand gepest worden die je niet kent. Juist dit onbekende maakt het pesten via mail, chats, sms en telefoontjes zo vervelend. Voorbeelden van digitaal pesten zijn onder andere: het kraken van email-adressen of homepages, het opzettelijk virussen naar elkaar sturen, het sturen van anonieme dreigmailtjes, het zetten van foto's met vervelende teksten op internet en het elkaar uitschelden via chatkanalen. Een nieuwe vorm van digitaal pesten is het uitlokken van een vechtpartij en deze filmen met een camera van een mobiele telefoon. Dit schokkende filmpje wordt dan op internet gezet. Digitaal pesten kan op school maar ook, en vooral, thuis gebeuren, als een kind rustig achter zijn computer zit.

Wat kunt u doen als ouder?

Cyberpesten
Bij cyberpesten, oftewel: pesten via internet of de mobiele telefoon, ligt het iets anders dan bij 'gewoon pesten'. Het belangrijkste verschil tussen cyberpesten en 'gewoon pesten' (in real life) is dat de digitale pester zich vaak anoniem waant en zich daardoor veel ongenaakbaarder en sterker voelt en nog harder van leer kan trekken dan op het schoolplein. Het gevolg hiervan is dat degene die digitaal gepest wordt, zich nóg kwetsbaarder en onzekerder voelt dan anders dan bij gewoon pesten. Een ander verschil is dat cyberpesten veel individueler is, dus minder een groepsprobleem.

Natuurlijk is pesten een ernstige zaak die je serieus moet nemen. Maar bedenk wel dat beslist niet alles wat vervelend overkomt (via internet of per sms), ook daadwerkelijk als pesten bestempeld moet worden. In heel veel gevallen doen kinderen maar wat, of roepen ze maar wat. Dat moet je juist niet al te serieus nemen. Leer je kinderen relativeren (en doe dat zelf ook).

Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van digitaal pesten, zorg dan voor bewijsmateriaal. Bewaar alles waaruit blijkt dat het kind gepest wordt, maak schermafdrukken en bewaar pestberichtjes. Dat kan handig zijn bij het oplossen van het probleem. Als je er werk van wilt maken, volg dan de volgende route:

Wat kun je thuis (preventief) doen?

1. Praat thuis over digitale omgangsvormen. Vraag aan je kind(eren) of ze wel eens pesten of gepest worden. Leg uit wat gevolgen kunnen zijn voor 'dader'en 'slachtoffer'. Leg uit dat je elkaar online net als in het dagelijks leven met respect behoort te behandelen. Ga met een ander om, zoals je ook zelf behandeld wilt worden.

2. Praat ook over goed gedrag. Praat samen over wat online goed gedrag is. Verhoudt je positief tegenover anderen. Hoe doe je dat? Hoe maak je anderen aan het lachen? Hoe geef je elkaar complimenten? Wees postief en heb het niet alleen over jezelf.

Site-seeing:

 

 
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl