Eigenwaarde en zelfbeeld

Het gedrag
Eigenwaarde en zelfbeeld betekenen hetzelfde. Als men praat over de eigenwaarde van het kind dan gaat het erom hoe het kind over zichzelf denkt. Het kind voelt zich onzeker of op zijn gemak, het kan tegen kritiek of voelt zich snel aangevallen, het heeft snel een schuldgevoel of kan iets naast zich neerleggen. Een volwassene met een goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde is onafhankelijk en voelt zichzelf op zijn gemak.
Het zelfbeeld heeft veel invloed op het gedrag van het kind. Op het gedrag van het kind heeft zijn beeld veel invloed. Een kind met een negatief zelfbeeld lokt negatief gedrag uit. Positief gedrag vloeit voort uit een positief zelfbeeld. Zo zal een kind dat goed denkt over zichzelf en zichzelf aardig en lief vindt, eerder aardig en lief doen tegen anderen.
U kunt als ouder uw kind helpen zichzelf aardig en lief te vinden door bij de dingen die hij zegt of doet te laten blijken dat u die dingen aardig en lief vindt. Dit doet u door uw emotie aan het kind kenbaar te maken. U pakt het kind bijvoorbeeld even vast en zegt: “goed zo!”
We hebben de neiging als ouders meer stil te staan bij de dingen die niet goed gaan dan bij het gedrag waar we blij mee zijn. Te weinig stilstaan bij de fijne dingen betekent, naast dat het kind een slecht beeld krijgt over zichzelf, dat de ouders in een negatieve spiraal terecht kunnen komen en weinig leuks meer aan het kind ervaren.
Het is belangrijk om het kind alleen die dingen te zeggen waarvan u werkelijk vindt dat ze positief zijn. Als u aardige dingen gaat zeggen terwijl u het niet meent, dan zal dat door uw kind gevoeld worden.

De ingrediënten
Elk kind is uniek. Dit betekent dat kinderen anders geaard zijn dan de ouders en hun broertje of zusje. Het ene kind reageert immers totaal anders op een situatie dan het andere kind. Respect voor het unieke is een noodzaak.
Het is ook van grote waarde dat ouders kinderen laten merken dat ze in hun leven belangrijk zijn. Hoe meer ze aan ons kunnen geven, hoe gezonder hun zelfbeeld wordt.
Kinderen zijn voortdurend bezig dingen te doen. Ze spelen met speelgoed, willen papa en mama helpen en/of imiteren hun vader, moeder, broertje of zusje. Ze willen dingen zelf doen. Stimuleer die pogingen. Geef uw kind het vertrouwen dat hij wat kan. Als u bijvoorbeeld van een jong kind ziet dat hij zelf iets probeert te doen, of dat hij zegt “zelf doen”, moedig hem dan aan. Ook al gaat er nog van alles mis, let vooral op wat er wél goed gaat.
Voor de ontwikkeling van een gezonde eigenwaarde zijn er drie ingrediënten nodig waarbij de liefde voor het kind als drijvende kracht altijd aanwezig is. Het kind moet:

Een voorbeeld: kleine Els, die voor het eerst van de glijbaan glijdt, kijkt eerst naar haar moeder en roept: “Kijk dan, mam!”. De meeste ouders zouden haar prijzen: “O, wat goed van je!, Knap hoor!”. Dit is natuurlijk heel lief bedoeld, maar een kind écht zien is iets anders. Het gaat er namelijk niet om wat het kind presteert, maar om wat het kind is. In het voorbeeld van Els kun je in plaats van “Knap hoor”, naar haar gezicht kijken. Als ze een verrukt gezicht trekt, zeg je: "Leuk hè?", als ze opgetogen en een beetje bang kijkt, zou je kunnen zeggen: “Hoi Els! Dat is leuk hè, maar ook een beetje spannend…”.
Op die manier heeft Els twee belangrijke dingen gekregen: ze is door u als ouder gezien, waarbij u het vertrouwen hebt dat ze het aankan en ze heeft een uitdrukking gevonden voor haar innerlijke ervaring. Als je zegt: “Voorzichtig, dat je niet valt en jezelf pijn doet!” draag je niet bij aan de eigenwaarde van het kind. Integendeel, overbezorgdheid is één van de ergste vijanden van de eigenwaarde van het kind, omdat daarmee in feite wordt gezegd: “Ik verwacht niet dat je het kunt”.

Wilt u meer informatie of advies, loop dan eens vrijblijvend het Centrum Jeugd & Gezin binnen.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl