Kinderen en weerbaarheid

De laatste jaren komen steeds meer ouders met vragen die te maken hebben met weerbaarheid.
Bijvoorbeeld: mijn kind wordt gepest; mijn zoon is zo verlegen; mijn kind durft niet te zwemmen enz.
Ouders hebben als taak hun kinderen te verzorgen en op te voeden en hen de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen, weerbaarheid valt hier ook onder.
Weerbaarheid betekent in het woordenboek: in staat zijn je te verdedigen. Met weerbaarheid van kinderen wordt bedoeld dat kinderen voor zichzelf kunnen en durven opkomen en dat kinderen in moeilijke situaties zelf oplossingen zoeken. Maar onder weerbaarheid verstaan we ook in hoeverre kinderen in staat zijn hulp aan anderen te vragen wanneer ze zelf het probleem niet kunnen oplossen. Weerbare kinderen zijn kinderen die met ouders/opvoeders, leerkrachten, vrienden, vriendinnen of anderen durven te praten over hun problemen en hulp vragen. De rol die de ouder daarbij heeft is afhankelijk van de erfelijke aanleg, de persoonlijkheid van het kind en van de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Eigen instinct
Hoe pak je dat nou aan? Hoe maak je kinderen weerbaar? Bang maken werkt in ieder geval niet. Het werkt vaak verlammend en het effect is dus averechts. De waarschuwing: "Geen snoepjes aannemen van vreemden, misschien zijn ze wel giftig", geeft het kind een negatief beeld van de wereld om hem heen en biedt geen houvast. Ze begrijpen vaak niet wat je bedoelt. Het resultaat kan zijn dat het kind toch dingen aanneemt van iemand die aardig lijkt, terwijl dit tegelijkertijd een vreemde is. Kinderen kunnen en moeten zo af en toe zelf de verantwoordelijkheid voor hun welzijn dragen, passend bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Als er gevaar dreigt, kunnen ze alleen maar terug vallen op hun eigen instinct en datgene wat ze van hun ouders en leerkrachten geleerd hebben. Er is maar één persoon die ten allen tijde bij uw kind is, en hem of haar buiten gevaar kan houden en dat is het kind zelf.

Voor zichzelf denken
Kinderen kunnen en moeten voor zich zelf opkomen. Ze hebben zeer zeker wat te zeggen over wat er met hen gebeurt. Alleen moeten ze leren wanneer en hoe. Zelfs vanaf de leeftijd van vier of vijf jaar kunnen kinderen al generaliseren en de regels en richtlijnen die wij ze geven voor de ene situatie ook in een andere situatie toepassen. Kinderen zijn in staat een situatie te beoordelen, de alternatieven te overwegen, en een keuze te maken. De veiligste kinderen zijn kinderen die geleerd hebben voor zich zelf te denken. Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn belangrijke voorwaarden om voor jezelf te leren denken. Zelfvertrouwen wordt ontwikkeld doordat een kind ontdekt wat het goed kan en als het van anderen hoort waar hij of zij goed in is. Het geven van complimentjes aan je kind is dus erg belangrijk. Het kind ontwikkelt dan een positieve zelfbeeld.
Kinderen met zelfvertrouwen kunnen verschillende situaties juist inschatten of beoordelen en overwegen wat het beste gedaan kan worden.

Wat zou je doen als... -methode
Het beoordelen van allerlei situaties en het zoeken naar oplossingen kan geoefend worden met de ”Wat zou je doen als... methode”. Deze methode gebruiken we dagelijks. Een voorbeeld: stel dat het vandaag gaat regenen, dan ik neem mijn paraplu maar mee. Je maakt je een voorstelling van een situatie, schat de situatie in en kiest een oplossing. Deze manier van reageren is in alledaagse situaties bruikbaar en kan door ouders en leerkrachten gebruikt worden om kinderen weerbaarder te maken.
Door dit in allerlei situaties toe te passen, leren kinderen zelf situaties te beoordelen en oplossingen te zoeken.
Daarnaast is het van belang om kinderen “nee” te leren zeggen, als ze iets niet willen.
Bijvoorbeeld als ze gepest, geslagen of getreiterd worden.
Duidelijk nee zeggen, ondersteund met een duidelijke lichaamstaal maakt dat kinderen weerbaarder worden..

Als je nog vragen hebt en wilt weten hoe om te gaan met je kind en weerbaarheid, kom dan een keer langs bij het Centrum Jeugd & Gezin in Oss.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl