In de volksmond verklaart men de afkorting ADHD wel als Alle Dagen Heel Druk. In werkelijkheid staat het voor Attention Dificit Hyperactivity Disorder (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). Dit betekend niet dat kinderen met deze stoornis te weinig aandacht krijgen of hebben gehad, maar dat ze zelf niet goed hun aandacht bij handelingen en activiteiten kunnen houden. ADD is een vorm van ADHD waarbij geen hyperactiviteitsproblemen zijn.

Tegenwoordig wordt een druk kind al snel een ADHD'er genoemd, maar ADHD is een ontwikkelingsstoornis die meer omvat dan alleen druk gedrag. Kinderen met ADHD stuiten n het dagelijks leven op veel problemen, waarvan drei kernproblemen worden gevormd door: aandachts-of concentratieproblemen, impulsiviteit, hyperactiviteit.

Diagnose

Ouders van kinderen met ADHD leggen vaak een lange weg af voordat hun kind uiteindelijk gediagnositiseerd wordt. Een kindarts, kinderneuroloog of kinderpsychiater stelt de diagnose aan de hand van systematisch verkregen informatie uit onderzoek en gegevens van ouders en leerkrachten. De diagnose wordt vaak pas gesteld vanaf 6 jaar. Kenmerken van ADHD moeten al voor het 7e levensjaar bij het kind gesignaleerd zijn, en moeten langer duren dan 6 maanden.

Wat betekend ADHD voor het kind en zijn omgeving?

Een kind met ADHD neemt veel 'ruimte' in en eist veel aandacht. Het zijn kinderen die van hun omgeving veel energie vragen. Ouders en volwassenen in de directe omgeving van kinderen met ADHD worden vaak boos en verliezen hun geduld omdat ze immers al zo vaak gewaarschuwd hebben en geen verbetering zien in het gedrag van het kind. Het kind wordt hierdoor vaak gestraft. Daarom is het van groot belang dat het kind zelf inzicht krijgt in zijn handicap, en dat ook volwassenen in hun omgeving meer inzicht krijgen en begrip voor het kind krijgen. Hierbij moet niet alleen gelet worden op de negatieve kanten, maar vooral op de postieve kanten van het kind. De belangrijkste gedachte hierbij: het kind doet het niet met opzet, is ongewild lastig  voor zichzelf en zijn omgeving.

Kinderen met ADHD hebben moeite met aanbrengen van structuur in hun leven en met herkennen en toepassen van leefregels. Ze storten zich vaak in gevaarlijke situaties. Hierdoor hebben ze speciale hulp nodig die hen structuur biedt. Kinderen met ADHD lopen elke dag tegen teleurstellingen aan. Eeen goede begeleiding en begrip zijn nodig, zodat deze kinderen beter kunnen functioneren in verschillende situaties en omgevingen.

Zorg bij kinderen met ADHD voor vaste dagritmes waarbij op dezelfde tijden wordt opgestaan, gegeten, naar school gegaan, enzovoorts. Dit geeft steun en houvast. Belangrijk is ook dat een kind bewust wordt van zijn ADHD en er mee leert omgaan. Van straf leert een kind weinig alshet niet aangeleerd krijgt hoe het dan wel moet.

Tips:

Siteseeing:

Informatiebijeenkomst voor ouders en verzorgers met een kind wat gediagnosiseerd is met ADHD/ ADD:

 

Er is ook een verdiepingsgroep om verder in te gaan op het thema ADHD in de praktijk. Dit zijn 4 bijeenkomsten van 2 uur voor ouders/ verzorgers met een kind wat gediagnostiseerd is met ADHD/ADD. Geintereseerde ouders kunnen contact opnemen met Centrum Jeugd & Gezin waarna we samen bekijken of de verdiepingsgroep passend aanbod voor je is.

0412-473626 / info@centrumjeugdengezin-maasland.nl
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl