Agressie

Agressie is gedrag van kinderen waar bijna alle ouders mee te maken krijgen. Is het niet van hun eigen kind, dan zijn het wel andere kinderen die `schelden, schoppen, slaan`.
Ouders vragen zich af hoe ze hiermee om kunnen gaan.
Leerkrachten hebben last van agressief gedrag op het schoolplein. Speelzaalleidsters willen niet dat kinderen elkaar slaan.

Agressie als gevoel (boos zijn) hoort er bij. Het is een wezenlijke en aangeboren emotie bij mensen.
Ook agressief gedrag wordt aangeleerd tijdens de opvoeding. Door te kijken naar een voorbeeld leren kinderen gedrag aan. In het gezin leert het kind veel gedragingen. Het voorbeeld dat ouders geven heeft veel invloed op kinderen. Kinderen leren agressief gedrag ook van leeftijdsgenoten op school of op straat.
Boosheid ontstaat als iets je niet lukt, of als je gefrustreerd raakt.
Bijvoorbeeld een kind dat bij het bouwen van een toren belemmerd wordt door een ander kind dat steeds zijn blokken afpakt. Het kind raakt gefrustreerd en wordt agressief. Het gaat misschien het andere kind slaan.

Er zijn ook andere oorzaken voor agressie te noemen:

Agressieve kinderen plaatsen hun ouders en opvoeders vaak voor een raadsel: Wat hebben wij verkeerd gedaan? Hoe kunnen wij onze kinderen tot een vredelievender houding opvoeden?

Agressieve uitingen van boosheid zoals slaan, vernielen kunnen echter niet getolereerd worden. Wanneer dit gedrag schade toebrengt aan anderen moet het gestopt worden. Het is belangrijk te zoeken naar manieren om dit gedrag te voorkomen.
Agressie heeft ook positieve kanten. Bepaalde uitingen van boosheid kunnen leerzaam zijn. Als kinderen ruzie maken leren ze ook om ruzies tot een goed einde te brengen.
Het is belangrijk om kinderen te leren omgaan met hun eigen agressieve gevoelens en met agressief gedrag van anderen. Kinderen kunnen van hun opvoeders leren hun boze gevoelens te onderkennen en te beheersen, of ze op een acceptabele manier te uiten.
Ouders kunnen frustratie en tegenslag niet voor kinderen weg houden. Kinderen moeten hiermee leren om gaan. Ouders kunnen kinderen hierbij wel helpen.

Siteseeing:
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl