Autisme

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
Mensen met een autistische stoornis hebben van jongs af aan een stoornis in de hersenen. Informatie die bij de hersenen aankomt wordt niet goed verwerkt. Dit leidt tot problemen op het gebied van contact maken, taal, motoriek en zintuigen.
Het gaat dan om stoornissen in het vermogen om contact te leggen met de buiten wereld en om de communicatie van anderen te begrijpen. Daarnaast verloopt de ontwikkeling van het taalgebruik en het begrijpen van taal moeizaam en vertoont de motorische ontwikkeling een achterstand. Tenslotte zijn er problemen in het verwerken van prikkels (wat het kind hoort, ziet, voelt, ruikt) en in het soepel reageren op veranderingen in de “buitenwereld”. Vaak kan bij het ene kind de stoornis binnen het ene gebied veel ernstiger zijn dan het andere. Hieronder volgt een korte omschrijving.

Contactname en taalontwikkeling
De contactstoornis treedt bij autistische kinderen het meest op de voorgrond. Zij hebben vooral moeite om met anderen te communiceren. Het kind kan zijn gedrag minder goed afstemmen op zijn omgeving en is weinig flexibel in zijn gedrag. Autistische kinderen kunnen zich moeilijk verplaatsen in wat er in andere mensen omgaat.
Veel autistische kinderen spreken nauwelijks of de taalontwikkeling komt laat op gang. Er is geen natuurlijke intonatie en woorden en zinnen worden soms letterlijk herhaald. Ook de taal van anderen wordt niet goed begrepen en vaak letterlijk genomen.

Reacties op prikkels
Het autistisch kind gaat anders om met prikkels uit zijn omgeving. Soms reageert het er te weinig op. Het reageert b.v. niet als zijn naam wordt genoemd, reageert niet op wat er om hem heen gebeurt, reageert nauwelijks als het zich pijn doet.
Het kan ook veel te sterk reageren op prikkels: het is gefascineerd door het geritsel van een papiertje, het tikken van de klok en kan uren kijken naar de draaitrommel van de wasmachine.
De weerstand tegen veranderingen kan groot zijn. Ze kunnen moeilijk omschakelen als dingen anders gaan dan verwacht of wanneer dingen anders gaan dan is afgesproken .Ook valt op dat bij sommige kinderen het gedrag dan chaotisch wordt of angsten oproept.

Motorische ontwikkeling:
Het autistisch kind beweegt vaak onhandig, krampachtig of houterig. Concreet kan zich dit uiten in bijvoorbeeld moeite hebben met het leren strikken van veters, leren fietsen of zwemmen. Daarnaast komen vooral bij jonge kinderen aparte bewegingspatronen voor: op de tenen lopen, fladderen met de armen of handen bij opwinding, draaien met de handen of vingers.

Diagnose:
Een autisme spectrum stoornis wordt vastgesteld door een gespecialiseerde arts, meestal een kinder- en jeugdpsychiater.

Site-seeing:

Wilt u meer weten? Wat kunt u doen als ouder?
Het is onmogelijk om in deze korte bijdrage volledig inzicht in deze problematiek te geven. Er zijn meerdere aan autisme verwante stoornissen welke niet alle bovenstaande kenmerken bevatten of op een andere manier tot uiting komen.
Wilt u meer informatie over autisme, aan autisme verwante stoornissen, belangrijke adressen van landelijke organisaties en informatieve websites neem dan contact op met het Centrum Jeugd & Gezin.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl