Faalangst op school

Ieder kind is wel eens bang om te mislukken, fouten te maken of het verkeerd te doen op school. Sommige kinderen zijn echter zo vaak bang om te falen dat het hun prestaties continu gaat beïnvloeden. Bij zulke kinderen wordt gesproken over faalangst.
Faalangst komt meestal tot uiting bij het naar school gaan. Op school krijgen kinderen immers steeds weer nieuwe onbekende dingen voor hun neus. Hiervan wordt verwacht dat ze die binnen bepaalde tijd begrijpen en onder de knie hebben. Kinderen die onzeker zijn over zichzelf en hun kunnen, die niet gemakkelijk nieuwe dingen overzien en er niet snel orde in kunnen scheppen, raken dan behoorlijk in de knel. Ze overzien niet wat er van hen verwacht wordt en worden angstig en onzeker. De angst heeft tot gevolg dat een kind blokkeert en minder goed kan denken. Dat maakt de kans dus groter dat hij weer faalt en gaat denken: “ik kan het toch niet”.

Kinderen die bang zijn om op school te falen, kunnen dit op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld in lichamelijke klachten. Kinderen schamen zich soms om te vertellen dat ze ergens bang voor zijn of vinden het moeilijk om hun angst te benoemen. Ze denken dat het raar is, dat ze uitgelachen worden of ermee gepest zullen worden. Deze gedachten verhogen de angst en daarmee de lichamelijke klachten; buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en diarree zijn de meest voorkomende lichamelijke klachten. De mate waarin het kind de klacht uit, hangt af van de stressbestendigheid en de gevoeligheid van het kind.
Sommige kinderen laten angst in hun gedrag zien; worden stoer en lawaaierig, krijgen een grote mond. Ze gaan steeds slordiger werken en lijken met de dag onverschilliger te worden tegenover alles wat met leren te maken heeft. Ze denken: “ik kan het toch niet, wat maakt het uit”. Bij anderen gaat het net andersom; ze worden steeds stiller en lustelozer, soms zelfs echt ziek van het opzien tegen school en het niet kunnen voldoen. Kinderen die opzien tegen het naar school gaan kunnen ook moeite krijgen met in- en/of doorslapen of hun eetlust kan verminderen.

Hoe kun je als ouder en leerkracht omgaan met de angst van het kind voor school?
Het allerbelangrijkste is: de druk van de ketel halen. Regelmatig contact tussen school en thuis is hierin van belang. Aan beide kanten moet aan het kind duidelijk worden gemaakt dat het geen punt is niet (meteen) alles te kunnen; dat het normaal is om fouten te maken en ergens tegenop te zien.
Als een leerkracht merkt dat een kind faalangstig is waardoor het geen ordening kan brengen in de opdracht die het kind gekregen heeft, kan de leerkracht helpen door de opdracht duidelijker uit te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door de opdracht te verdelen in kleinere stukken. De leerkracht laat het kind hiermee een oplossingsstrategie ervaren: stapsgewijs de opdracht doornemen. Op deze manier reikt de leerkracht het kind een werkwijze aan, waaraan het kind houvast heeft bij het oplossen van een taak.

Thuis kun je vooral aandacht besteden aan dingen die niet met school te maken hebben. Er is zoveel wat ze doen: voetballen, tekenen, spelletjes, voor huisdieren zorgen, in huis helpen, enz. Vaak vergeet je hen te laten merken dat ze dat goed doen. Denk er eens aan een complimentje te geven. Het zal uw kind het gevoel geven dat ze de moeite waard zijn. Zo groeit stukje bij beetje hun zelfvertrouwen.
Je kunt je kind met faalangst helpen door de wereld om het kind heen zo goed mogelijk te ordenen en te verduidelijken. Je kind krijgt op deze manier meer inzicht in zijn omgeving. Laat je kind duidelijk en zichtbaar zien en horen hoe jij als ouder een praktische probleem oplost. Doe dat bijvoorbeeld door hardop na te denken wanneer je een klus in huis doet.
Natuurlijk is het ook belangrijk om interesse in school te blijven tonen. Vraag hoe het op school is geweest die dag, geef je kind de ruimte om te vertellen.

Voor meer informatie en advies hoe je als ouder je kind kunt ondersteunen in zijn faalangst, kun je altijd terecht bij het Centrum Jeugd & Gezin
In het Centrum Jeugd & Gezin hebben we veel informatie waar u mogelijk wat aan heeft. U kunt vrijblijvend lezen, een kopie maken van een artikel of boek, of een gesprek aanvragen.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl