Het praten van uw kind

Het leren praten van uw kind gaat vaak zo natuurlijk en vanzelf, dat je er als ouders misschien nauwelijks bij stil staat. Toch is er heel wat voor nodig voordat je kind stap voor stap het praten heeft geleerd.
Het begint al na de geboorte. Je noemt je kind bij zijn naam en met lieve woordjes laat je merken hoe blij je met hem bent. De eerste keuvelgeluidjes van een kind komen vanzelf. Alle kinderen over de hele wereld maken daarbij dezelfde soort geluidjes. Deze geluidjes gaan langzamerhand steeds meer op de eigen taal lijken, omdat het kind de klanken overneemt van mensen die veel met hem praten.
Vanaf 2 á 3 maanden zie je dat je kind zich bewust wordt van allerlei geluiden om zich heen en begint te luisteren. Je kind gaat ook kijken naar de dingen die zijn interesse wekken: ziet je kind bijv. de hond binnenkomen, zeg daar dan iets over. Het is dus van belang dat je kind de mensen om zich heen hoort praten. Het kind gaat daardoor steeds meer geluiden, klanken en woordjes die het hoort nadoen. Vanuit dit nadoen ontwikkelt zich tenslotte het spreken. En door het praten over dagelijkse dingen zal je kind de taal steeds beter begrijpen.

Hoe ontwikkelt de spraak en taal zich bij kinderen van 0 tot 1 jaar?
Bij sommige kinderen komt het praten snel, bij anderen komt het leren praten wat langzamer op gang. Het is net als leren lopen; het ene kind leert het sneller dan het andere en het gaat met vallen en opstaan.
Naarmate het kind ouder wordt neemt het aantal klanken steeds toe. Op de leeftijd van 9 á 10 maanden kan je kind al vrij veel simpele klanken maken. Je kind zet de klanken op kleine melodietjes en zingt ze, met name tijdens spel, zachtjes voor zich uit:
Ju-ju-ju-ju
Ti-ti-ti-
mmm-mmm-mmm, enz.

Rond de eerste verjaardag gaat bij de meeste kinderen het brabbelen op echte woordjes lijken. Je kind vertelt je op zijn manier hele verhalen:
Ete mee naa
Sja sja mee naa
Jaa tie taa

Een kind van 12 maanden moet geluiden kunnen maken die steeds meer op woordjes gaan lijken wanneer je terug praat.
Wanneer je als ouder het idee hebt dat je kind nog niet zover is, is voorlichting en eventueel begeleiding belangrijk.

Tips voor ouders van kinderen van 0 tot 1 jaar:

De baby-geluiden
In deze periode leert je kind luisteren. Hierdoor leert hij verschillende geluiden van elkaar te onderscheiden. Je kunt je kind helpen door hem attent te maken op geluiden, bijvoorbeeld door geluidmakend speelgoed of door gekke geluidjes te maken.

Herhaal geluiden die je kind uit zichzelf maakt. Kijk je kind daarbij aan en lach tegen je kind. Zo stimuleer je dat je kind je nadoet en zal hij zijn eigen stem en taal ontdekken.

Praat tegen je kind, terwijl je met hem bezig bent. Maak daarbij korte, eenvoudige, maar goede zinnen, zoals:
Dag schat!
Heb je lekker geslapen?
Kom maar
Gaan we lekker eten?

Zing eenvoudige wiegeliedjes en kinderversjes met je kind. Neem je kind op schoot en kijk elkaar daarbij aan. Maak bij het versje of liedje bijbehorende bewegingen.

Geluiden en woordjes zullen sneller worden waargenomen door je kind in een rustige omgeving dan in een drukke omgeving. Dus voorkom teveel achtergrondlawaai van bijvoorbeeld de radio.

Wilt u meer weten?
Het is onmogelijk om in deze korte bijdrage volledig inzicht in deze problematiek te geven. Daarom is de informatie in dit artikel beperkt tot een aantal belangrijke punten. Wilt u meer informatie over “zakgeld”? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd & Gezin, Houtstraat 4, Oss 0412-473626, voor belangrijke adressen van landelijke organisaties en informatieve websites.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl