Regels en grenzen voor een basisschoolkind

Kinderen hebben regels en grenzen nodig om zich zeker en veilig te voelen, maar die grenzen houden meer in dan een soort gezinsverkeersregels.
Vroeger was het aangeven van grenzen een stuk gemakkelijker. Er golden regels die waren vastgesteld door de kerk, de burgemeester, de meester op school of het oorspronkelijke gezin. Die regels en grenzen golden vaak voor de gehele sociale groep of zelfs voor de gehele maatschappij. Dat kinderen ook grenzen mogen hebben was niet aan de orde. Ze leerden dan ook niet om rekening te houden met andere mensen, maar ze waren eerder bang voor de autoriteiten.

Het kind van de ouder dat al vroeg leert zijn eigen individuele grenzen aan te geven leert vervolgens rekening te houden met de grenzen van de ouder, dus ook met anderen. Immers hij ervaart, hoe plezierig het is als er rekening met hem wordt gehouden. Voor de ouder vraagt het een persoonlijke houding in plaats van klakkeloos overnemen van wat een ander zegt. Als men zomaar iets overneemt is het niet echt van zichzelf. Het hoeft natuurlijk niet te betekenen dat anderen geen goede ideeën hebben, maar een kritische houding daarbij is nodig.

Als ouders een persoonlijke autoriteit zijn en los komen van een automatische rol als ouder creëert elk gezin zijn eigen normen en waarden. Kinderen zijn gevoelig voor de normen en waarden die echt van jou zijn.
Het opgeven van de automatische ouderrol en in plaats daarvan voor een meer persoonlijke benadering kiezen, is niet eenvoudig. De ouder moet steeds nagaan:

Grenzen stel je door kenbaar te maken wat je vindt, wat van jouw persoonlijk is. De wijze waarop jij dat aan je kind duidelijk maakt doe je door persoonlijke taal te gebruiken. Persoonlijke taal, een persoonlijke boodschap, bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een beschrijving van het gedrag
  2. Het gevoel dat dit bij je oproept
  3. Uitleg over “waarom” je dat gevoel krijgt, je waarden en normen.

Enkele voorbeelden:
Ik wil niet dat je Lies slaat (gedrag), want dat doet me verdriet (gevoel) omdat ze pijn heeft (waarom).
Als je met die jongens meegaat (gedrag), ben ik bang (gevoel), dat jullie kattenkwaad uit gaan halen (waarom).
Als je persoonlijke taal gebruikt dan doet het een beroep op je gevoel. Het is dan ook helemaal niet erg om verdriet, boosheid, een slecht humeur of ergernis te voelen.
Het is ook niet erg als kinderen zich soms afgewezen voelen, want daardoor leren ze dat ze niet altijd kunnen krijgen wat ze willen. Ons individueel temperament, onze gevoelens en ups en downs zijn een deel van wie we zijn. Met taal geven we grenzen aan; door gevoelens blijft het contact warm. Er bestaan twee soorten van warmte tussen ouder en kind: de warmte die hen bindt en de warmte die voor wrijving zorgt. Maar ze zijn er allebei en ze zijn even sterk en van waarde.

Persoonlijke grenzen stellen met persoonlijke taal is van onschatbare waarde in de relatie met onze kinderen.

Voor meer informatie en advies over regels en grenzen, kun u altijd terecht bij het Centrum Jeugd & Gezin.
In het Centrum Jeugd & Gezin hebben we veel informatie waar u mogelijk wat aan heeft. U kunt vrijblijvend lezen, een kopie maken van een artikel of boek, of een gesprek aanvragen.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl