Rouwverwerking bij kinderen

Je zou je kind heel graag het verdriet om een overledene willen besparen, maar eigenlijk onthoud je ze dan van een hele belangrijke levenservaring, een ervaring die iedereen vroeg of laat toch een keer meemaakt. Een kind kan zo leren dat er mensen of dingen verloren gaan, die nooit meer terugkomen.
Het is goed om je kind te vertellen dat er iemand (of een dier) is doodgegaan. Ook als je kind nog heel klein is. In het begin zullen ze het nog niet helemaal bevatten, maar vertel het toch, zo eenvoudig mogelijk.

Kinderen gaan ogenschijnlijk vrij snel weer over tot de orde van de dag. Rouwen is hard werken en een kind kan daar onmogelijk de hele dag mee bezig zijn.
Ieder kind is anders. In principe kiest je kind intuïtief zijn eigen manier om te rouwen, bijvoorbeeld “alles in een keer”, of mondjesmaat steeds zoveel verdriet toe te laten als nog te behappen is.
Als ouder kun je dus vertrouwen hebben in het natuurlijke vermogen van kinderen om het verdriet te verwerken.
Soms zetten kinderen hun verdriet op een zijspoor om het later, vaak onverwacht, weer levensgroot tegen te komen. Ineens komt al het opgekropte verdriet met horten en stoten naar buiten. 

Het lukt kinderen niet altijd om hun gevoelens te uiten en te verwerken. Niet ieder kind voelt hetzelfde of evenveel, voor iedereen is het verschillend. Het gaat niet alleen om pijn en verdriet maar ook om andere emoties zoals boosheid, agressie, schuld en jaloezie. Kinderen fantaseren vaak dat de ander er nog is.
Soms zijn emoties niet te zien omdat ze heel ver weggestopt zijn. Het kind trekt zich terug, zondert zich af of doet ontzettend zijn best om niets te voelen.
Ook zie je langere periodes waarin alles goed lijkt te gaan, maar opeens is het verdriet er dan weer.
Net als volwassenen kunnen kinderen allerlei klachten krijgen bij het verwerken van alles wat er is gebeurd.
Soms slapen ze slecht, hebben nachtmerries of plassen weer in bed of gaan de schoolprestaties achteruit. Kinderen kunnen ook hoofdpijn of maagpijn krijgen.
U kunt uw kind helpen door veel te praten over de dode, over de fijne en goede dingen, maar ook over de nare dingetjes.

U helpt uw kind, door het toe te staan een poosje ontredderd te zijn.
Soms kan uw kind boos zijn, of jaloers op een ander kind, dat bijvoorbeeld zijn opa (of huisdier) nog wel heeft. Dat mag, en er hoeft niet steeds over gepraat te worden.
Het is fijn om iets te maken, zoals een tekening of, als ze wat groter zijn een verhaaltje te schrijven over de overledene. Of samen te spelen. Samen begrafenisje spelen (niet in groep 8, maar wel in de onderbouw) of spelen dat je dood gaat (alleen op verzoek van het kind!) en dat iedereen huilt.
Kinderen kunnen in hun spel heel wat angst of verdriet verwerken. Of even lekker alleen zijn, zich terugtrekken van de buitenwereld. Misschien huilen zonder dat iemand het ziet.

Je eigen behoefte als volwassene, aan het uiten van verdriet, samen huilen, et cetera hoeft nog niet die van het kind te zijn.
Maak het niet te zwaar. ProbeerI in plaats van te suggereren “Je bent verdrietig omdat opa dood is”, een “ik”-boodschap geven: “Ik zie dat je een beetje rondloopt en niet meer lacht: heb je verdriet?”  Als het kind dan “Nee” zegt, is het goed.
Duw je kind niet terug in het verdriet, alleen omdat je er zelf nog niet klaar mee bent.
En als je het gevoel hebt het niet samen met je kind aan te kunnen aarzel dan niet om hulp van vrienden of familie te vragen of van deskundige hulpverleners.

Voor meer informatie en advies over rouwverwerking en andere vragen over opvoeden, kunt u terecht bij het Centrum Jeugd & Gezin in Oss. In het Centrum Jeugd & Gezin hebben we veel informatie waar u mogelijk wat aan heeft. U kunt vrijblijvend lezen, een kopie maken van een artikel of boek, of een gesprek aanvragen.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl