Rust en regelmaat

Welke ouder kent niet de drie R’s van Rust, Regelmaat en Reinheid. Meestal als dit ter sprake komt wordt er vaak lacherig op gereageerd; ”dat was iets van vroeger”.
In de jaren veertig/vijftig waren de drie R’s de grote pijlers wat opvoeding betreft!

In de jaren zestig/zeventig schoot deze opvoedingstendens door naar de andere kant. De antiautoritaire opvoeding kwam op, ook de “laat maar gaan” methode raakte in zwang.

Nu we het nieuwe millennium zijn ingegaan, zijn de beide opvoedingsmethoden achterhaald. In de huidige tijd wordt minder vanuit traditie en meer vanuit eigen ideeën opgevoed. We zoeken onze eigen manier, willen het goed doen en vooral anders dan onze ouders. Maar de meeste ouders van nu zijn onervaren wanneer hun eerste kind zich aandient. Populaire opvoedingsbladen vinden dan ook gretig aftrek. Door de veelheid aan informatie wordt het steeds moeilijker om door de bomen het bos te zien.

In dit stukje wil ik pleiten voor een opvoeding waarin weer plaats ingeruimd wordt voor twee van de bekende drie R’s: de R van Rust en de R van Regelmaat, waarbij de ouders weer leiding nemen en geven.
De R van Reinheid, waar tegenwoordig genoeg aandacht aan wordt geschonken willen we vervangen door de R van Respect, respect voor je kind, en respect voor jezelf als opvoeder.
We voegen er nog een vierde aan toe, namelijk de R van Richting. Met richting wordt hier bedoeld: jij bent degene die richting geeft aan hoe het een en ander verloopt in plaats van dat je dit, weliswaar onopgemerkt door je kind laat bepalen.

Samenvattend kun je zeggen dat de toepassing van deze vier R’s het leven voor je kind voorspelbaar maakt. Jij weet waar je aan toe bent en je kind ook. Door deze voorspelbaarheid zal een kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren, die de basis vormen voor het krijgen van vertrouwen in zichzelf en de wereld.

Uit "Regelmaat en inbakeren. Voorkomen en verhelpen van huilen en onrust". Auteur Ria Blom, uitgev Christofoor.

 

Wil je meer weten en/of lezen over rust en regelmaat?
Loop eens binnen bij het Centrum Jeugd & Gezin
In het Centrum Jeugd & Gezin hebben we veel informatie waar u mogelijk wat aan heeft. U kunt vrijblijvend lezen, een kopie maken van een artikel of boek, of een gesprek aanvragen.

 
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl