Met de "rugzak" naar school

Mijn naam is Anton Albers en ik ben spreekuurhouder bij het Centrum Jeugd & Gezin.
Twee keer per maand ben ik een middag beschikbaar om vragen op het terrein van onderwijs en opvoeding te beantwoorden. In dit artikel wil ik een aantal veelgestelde vragen over de rugzak behandelen.

Wat is de Rugzak?
De Rugzak is een andere naam voor de wet op de leerlinggebonden financiering (lgf-wet).
Deze wet geeft ouders meer mogelijkheden om te kiezen tussen regulier(gewoon) onderwijs of een school voor speciaal onderwijs.Als zij kiezen voor het gewoon onderwijs kunnen de ouders een leerlinggebonden budget aanvragen( Een rugzakje). Daaruit kunnen de ouders de extra voorzieningen bekostigen die hun kind nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen De Rugzakwetgeving is bedoeld voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Voor wie is de Rugzak bedoeld?
De Rugzak is bedoeld voor leerlingen die extra voorzieningen nodig hebben om (gewoon) basis- of voortgezet onderwijs te volgen. Het gaat om:

Het gaat dus om kinderen die zonder extra begeleiding geen reguliere school kunnen bezoeken. Deze kinderen zitten nu vaak in het Speciale Onderwijs (SO) of volgen, met ambulante begeleiding, regulier onderwijs.

Wat zit er in de rugzak?
Het budget in de Rugzak bestaat uit drie delen/bedragen:

De bedragen in de Rugzak worden per handicap vastgesteld. In de eerste fase van de wetgeving (tot 2006) komt dat voor de meeste kinderen neer op bovenstaande bedragen. In de tweede fase zal onderzocht worden of het bedrag in de Rugzak meer afgestemd kan worden op de onderwijsbeperking

Waar aanmelden?
Ieder kind dat in aanmerking wil komen voor de Rugzak, moet worden aangemeld bij een Regionale Expertisecentrum (REC's). Daar is een groep mensen(commissie van indicatiestelling) die beslist of een aangemeld kind in aanmerking komt voor een rugzak. De adressen vindt u op de site: www.wegbereiders.nl u kunt ook contact opnemen met de school voor speciaal onderwijs bij u in de buurt.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer informatie over de rugzak, belangrijke adressen van landelijke organisaties van ouders in het onderwijs en informatieve websites neem dan contact op met het Centrum Jeugd & Gezin
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl