Sociale vaardigheden

Wat zijn nou eigenlijk sociale vaardigheden? Sociaal betekent omgaan met jezelf en andere mensen. Vaardigheden zijn dingen die je moet kennen of kunnen. Dus als je over voldoende sociale vaardigheden beschikt, ben je in staat om op een goede manier met jezelf en andere mensen om te gaan. Een aantal voorbeelden van sociale vaardigheden zijn: contacten leggen, een gesprek beginnen, omgaan met kritiek, opkomen voor jezelf, omgaan met gevoelens, omgaan met pesten, enz.
Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden in het contact leggen en samenspelen met leeftijdsgenootjes. Er is een onderscheid in geremde kinderen en ongeremde kinderen. Geremde kinderen zijn kinderen die aan de kant staan, weinig initiatief nemen, gepest worden of niet weerbaar zijn. Ongeremde kinderen zijn kinderen die veel ruzie maken, zich overschreeuwen of andere kinderen pesten.
Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet te gebruiken. Ze vallen op door hun teruggetrokken, faalangstige gedrag of juist door hun ongeremd, agressief gedrag. Zij raken door dit onvaardige gedrag in contacten met leeftijdgenoten (en ook volwassenen) steeds opnieuw in moeilijkheden. Dit kan ertoe leiden dat kinderen een negatief beeld van zichzelf ontwikkelen en weinig zelfvertrouwen overhouden.
Samenspelen met andere kinderen klinkt heel eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Om met andere kinderen samen te spelen moet je als kind bijvoorbeeld durven te vragen of je mee mag doen. Je moet op je beurt kunnen wachten, spelregels volgen, tegen je verlies kunnen en durven zeggen wat je niet wilt.
Wat kan je als ouder doen om de sociale vaardigheden van je kind te vergroten?

In het Centrum Jeugd & Gezin kan je allerlei folders en literatuur vinden over sociale vaardigheden. Tevens is er bekend waar en door wie er sociale vaardigheidstrainingen gegeven worden. Wil je wat meer over dit of een ander onderwerp weten, kom dan gerust een kijkje nemen in het Centrum Jeugd & Gezin in Oss.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl