Tweetalig opvoeden

De Nederlandse samenleving is multicultureel en meertalig. De laatste vijftig jaar is er een toestroom van immigranten vanuit landen rond de Middellandse zee, zoals Spanje, Turkije en Marokko. Deze mensen hebben hun eigen talen en culturen meegebracht net als veel andere mensen van verschillende landen. Het merendeel van de inwoners van Nederland wordt thuis opgevoed in een andere taal. Dat is een gegeven.
Kinderen die met twee of meer talen opgroeien zijn meertalig. Het kan zijn dat kinderen die talen vanaf de geboorte leren. Veel vaker leren kinderen thuis de ene taal en op school(en in de buitenwereld) een andere. Dit is bijvoorbeeld als ouders thuis alleen Turks spreken. Het kind leert de tweede taal, het Nederlands, dan op school, op straat en via de televisie. Een ander vorm van tweetaligheid is bijvoorbeeld als de moeder altijd Turks spreekt tegen de kinderen en de vader altijd Nederlands.

Veel mensen denken dat het voor kinderen moeilijk is om meerdere talen te leren. Ze verwachten ook dat kinderen wel slecht Nederlands zullen leren als ze eerst een andere moedertaal hebben geleerd. Zelfs onderwijzers, artsen en logopedisten zeggen dit soort dingen. En ook als ouder twijfel je hier wel eens over.
Hoe jonger kinderen zijn, hoe makkelijker en hoe beter ze taal leren. Kinderen leren meerdere talen net zo gemakkelijk als één. Alleen als u zelf de talen door elkaar gebruikt, is het voor kinderen lastig om te leren welke woorden nu Nederlands zijn en welke niet. Praat u altijd Turks en hoort uw kind op school altijd Nederlands, dan weet uw kind al heel snel wat Nederlands is en wat Turks.

Leren meertalige kinderen slechter Nederlands dan kinderen die alleen Nederlands leren?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Hoe goed een kind Nederlands leert, hangt van een heleboel dingen af. Als u wilt dat uw kind goed Nederlands leert, is het vooral belangrijk dat uw kind veel taal leert, welke taal dat ook is. Veel praten met uw kind, samen boekjes lezen of televisie kijken, samen dingen ondernemen helpt. Door al deze dingen krijgt uw kind een goede taalbasis. Dit zal uw kind helpen bij het Nederlands leren. Het is heel goed mogelijk om uw kinderen meertalig op te voeden.
Ook beheersing van moedertaal is nodig om als ouder met je kind te kunnen communiceren, ook op emotioneel gebied.

Als ouder hoef je niet bang te zijn dat het kind een achterstand oploopt door het in je eigen moeder taal op te voeden; een kind ontwikkelt zichzelf het beste met een sterke basis. De ouder geeft het kind deze sterke basis door het kind goed op te voeden, dus in een taal die de ouder zo perfect mogelijk beheerst. Wanneer het kind de taal die thuis gesproken wordt niet goed beheerst (t.o.v. zijn/ haar leeftijdsgenootjes) is er wel reden tot zorg en is het raadzaam een logopedist te consulteren. Mogelijk kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis waardoor een kind wel heel veel moeite zal hebben ook nog een tweede taal te leren.

Als ouders het Nederlands niet of onvoldoende beheersen, is het goed dat ze niet in het Nederlands met hun kinderen te praten. Dit zou slechts leiden tot een verstoorde taalverwerving/halftaligheid.
Het is raadzaam dat ouders hun kinderen gebruik laten maken van een peuterspeelzaal. Daar wordt zorggedragen voor een goed Nederlands taalaanbod. Met het oog op de overstap naar de basisschool is het zeer gewenst dat kinderen al enigszins het Nederlands beheersen. Ook sommige televisieprogramma’s zijn geschikt om taal te leren. In het Nederlands zijn dit: Sesamstraat, Klokhuis, en Tik-tak. Mogelijk zijn er via de kabel ook televisieprogramma’s voor kinderen in hun eigen taal. Kijk samen naar televisie en praat met elkaar over wat je ziet. Het is zinvol om lid te worden van de bibliotheek. Daar zijn ook boeken in twee talen te leen en videobanden van leuke (prenten)boeken. Deze boeken en banden samen bekijken en erover praten draagt bij aan een goede taalverwerving.

Meertalige kinderen hebben een streepje voor; ze ‘kunnen eten uit meerdere pannetjes’, ze worden flexibeler en rijker. Een bijkomend voordeel van meertalige opvoeding is, dat kinderen reeds op jonge leeftijd geleerd hebben een taal te leren.

Voor meer informatie en advies over tweetalig opvoeden en andere vragen over opvoeden, kunt u terecht bij het Centrum Jeugd & Gezin in Oss. In het Centrum Jeugd & Gezin hebben we veel informatie waar u mogelijk wat aan heeft. U kunt vrijblijvend lezen, een kopie maken van een artikel of boek, of een gesprek aanvragen.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl