Vaderschap

Veel vaders herkennen zich in de uitspraak dat het contact met hun kind pas “leuk”’ begint te worden als ze kunnen praten, of op z’n minst lopen, zo met een jaartje of 2, 3. Er wordt voor het gemak maar vanuit gegaan dat de eerste jaren van zorgen en een band met je kind opbouwen alleen voor de moeders bedoelt is. Vader speelt dan nog niet zo’n belangrijke rol in het leven van een kind.
Gelukkig vindt hierin langzaam maar zeker een verandering plaats. Steeds meer vaders nemen zorgverlof op na de geboorte van hun kind en realiseren zich dat ook zij vanaf de geboorte een rol (en een verantwoordelijkheid) hebben in de zorg en opvoeding van hun kind.

Maar hoe ziet die vaderrol er dan uit?
Veel vaders hebben nog het beeld van hun eigen vader voor ogen; de traditionele kostwinner die de vuilniszakken buiten zette en de tuin bijhield. Maar niet ’s avonds voor het slapen gaan nog even op de rand van het bed kwam doorpraten hoe het die dag was gelopen op school en daarna. Dat was toch vooral de taak van de moeders. Pas de laatste 10 à 20 jaar, waarin moeders in steeds grotere getallen zijn blijven werken of weer gaan werken na de geboorte van hun kind, is het steeds gewoner geworden dat vaders een actieve rol hebben in de zorg en opvoeding van hun kinderen.
Kinderen die nu opgroeien, leven in tijd waarin vaders steeds meer actief betrokken worden bij hun opvoeding. Ook in de media wordt meer aandacht besteedt aan de positie van vaders in het gezin en het belang van “een lijn trekken” in de opvoeding.
Dat wil zeggen dat het belangrijk is dat kinderen ervaren dat vader en moeder dezelfde regels en afspraken (waarden en normen) hanteren als het om de opvoeding van hun kinderen gaat.

Door vanaf het prille begin betrokken te zijn bij de zorg en opvoeding van je kinderen, is het voor hen vanzelfsprekend dat je je ook bemoeit met hun keuzes en interesses als ze wat ouder zijn.
Vanaf een jaar of 2 à 3 worden zowel jongens als meisjes zich ervan bewust dat ze een zelfstandig individu zijn, met een eigen wil. Maar hoe ziet dat er nou uit, zo’n zelfstandig individu ? Kinderen spiegelen zich in eerste instantie aan de ouder van het eigen geslacht om erachter te komen hoe je dat doet: jongen of meisje zijn. Soms door bepaalde handelingen letterlijk na te doe (“keukentje spelen” , of “net alsof” de auto repareren). Maar ook door omgangsvormen over te nemen, waarvan het kind ziet dat die horen bij volwassen gedrag van vader of moeder. Jongens zullen van hun vader overnemen hoe een man zich gedraagt ten opzichte van anderen, meisjes nemen o.a. van het gedrag van vader over hoe een man zich ten opzichte van vrouwen hoort te gedragen.

Goede verstandhouding
Vooral tegen de tijd dat kinderen in de pubertijd komen is het van belang dat de verstandhouding tussen ouders en kinderen zodanig is dat deze wel tegen een stootje kan. Kinderen gaan zich dan afzetten tegen vader en moeder om los te komen. Jongens willen zich in deze fase soms nadrukkelijk meten met hun vader, zelfs fysiek. Het is de kunst als vader om niet je gezag te laten ondermijnen, maar toch wat speelruimte te geven. Dit afzetten tegen en zich meten aan de vader is voor jongens een manier om hun gevoel van eigenwaarde op een veilige manier wat op te krikken. Of dit voor vaders ook zo werkt is maar de vraag…Maar ook dat is ouderschap: opofferingsgezindheid hoort er op z’n tijd bij en ook een kleine deuk in het vaderlijke imago is dan maar een kleine bijdrage aan het grotere doel: een zelfstandig, onafhankelijk kind met een goed gevoel van eigenwaarde afleveren.

Wilt u meer weten?
Het is onmogelijk om in deze korte bijdrage volledig inzicht in deze problematiek te geven. Daarom is de informatie in dit artikel beperkt tot een aantal belangrijke punten. Wilt u meer informatie over “zakgeld”? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd & Gezin, Houtstraat 4, Oss 0412-473626, voor belangrijke adressen van landelijke organisaties en informatieve websites.
meer tweets
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
algemene ontwikkeling
veel gestelde vragen
links
ons aanbod:cursussenlezingenboeken en thema'sspreekuurstel uw vraaglinks organisatiesover onshome en nieuwsbriefberoepskrachten
0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 jaar en ouder

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ouderschapsbelofte
Wij, jouw ouders, we beloven Over het verlangen om samen te blijven, over de gevolgen vane en scheiding voor je kind en de betekenis van de ouderschapsbelofte in goede en in slechte tijden.

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088-3742526
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl