Wat is een normaal tijdstip voor onze zoon van 16 jaar om naar bed tegaan. Mijn man heeft daar een andere mening over dan ik. Nu houden we 22:15 uur aan door de week en een uur later in het weekend. Af en toe gaat hij uit, maar moet dan eigenlijk van

Er zijn een aantal factoren die meespelen in het bepalen ven de bedtijd van uw zoon, maar het allerbelangrijkste is dat u als ouders op 1 lijn zit. Niets is verwarrender en geeft ruimte tot onderhandeling als 2 meningen. Dus kom eerst met elkaar overeen wat jullie willen en acceptabel vinden. Pas daarna kunt u dit gaan bespreken met uw kind.

Het kan prettig zijn om uw gedachten te toetsen aan ouders met pubers van ongeveer dezelfde leeftijd. Bespreek ook wat u van uw zoon vverwacht als hij laat naar bed is gegaan, dus hoe laat hij dan 's morgens weer moet opstaan. Het verdiend de voorkeur om de 'normale tijden' aan te houden wat betreft het opstaan, omdat dit te maken heeft met het dagritme wat nodig is om actief in het leven te blijven staan. Het wat later naar bed gaan heeft pas vervelende consequenties als het tijdstip van opstaan verschuift naar het middaguur. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel. (door het late opstaan, ben je 's avonds niet moe, ga je later naar bed, etc.)
  
Verder is het belangrijk om te weten dat niet ieder mens even veel slaap nodig heeft. Indien de prestaties (actief in het leven, sociaal actief, school, sport, etc.), het humeur (chagrijnig, boosheid, kort lontje, etc.) en het opstaan 's ochtends geen problemen geeft dan is er weinig mis met laat naar bed gaan.

In de praktijk blijkt echter dat de meeste mensen (zowel kinderen, pubers als volwassenen) het beste functioneren met voldoende rust/slaap en regelmaat. De ideale bedtijd is dus verschillend per kind en is o.a. afhankelijk van prestaties en humeur. Verder is het goed om onderscheid te maken tussen doordeweeks, weekenden en vakanties. Overleg met uw zoon wat jullie een goede bedtijd vinden en leg uit waarom.