Mijn zoon van 10 jaar is te weinig weerbaar tegenover andere kinderen en vindt het moeilijk om zijn grenzen duidelijk te stellen/te communiceren aan andere kinderen. Daardoor raakt hij snel in paniek en gaat huilen.

Bij Centrum Jeugd en Gezin kunnen kinderen vanaf 8 jaar een sociale vaardigheidstraining volgen. Als eerste vindt er een oriƫnterend gesprek plaats met de ouder/ouders/opvoeders. Dit gesprek vindt plaats bij Centrum Jeugd en Gezin, met een van onze medewerkers. Uw kind is niet aanwezig bij dit gesprek. Het gesprek zal ongeveer een uur van uw tijd in beslag nemen. In het gesprek wordt er uitgebreid stil gestaan bij de vraag van uw zoon, bij uw vraag, in welke situaties zich problemen voordoen, of er al eerder hulp is ingezet etc.
  
We willen goed in kaart kunnen brengen wat er speelt en of een sociale vaardigheidstraining inderdaad passend is. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat u als ouder mag lezen. Vervolgens zal hier in een overleg met deskundigen worden vastgesteld welk advies aansluit bij uw vraag. Een sociale vaardigheidstraining vraagt het nodige van het betrokken kind. We willen er daarom zorgvuldig mee omgaan voordat we een kind deel laten nemen.

Is een sociale vaardigheidstraining gewenst en kunt u zich vinden in dit advies, dan wordt uw zoon aangemeld. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor een groep, kan er gestart worden.