Jeugdhulp

bij opgroeien en opvoeden

Na aanmelding door Centrum Jeugd en Gezin staat je vraag voor jeugdhulp op de aanmeldlijst van Basisteam Jeugd en Gezin. Een medewerker van het Basisteam Jeugd en Gezin neemt contact op en bekijkt samen met ouders/verzorgers/jongere wat de vraag is. Samen wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin onder andere wordt bekeken welke hulp er nodig is en wie dit kan bieden. Het Basisteam Jeugd en Gezin kan zelf hulp verlenen en kan, waar nodig, ook doorverwijzen.

groepstrainingen

trainingen voor kinderen en jongeren

Door medewerkers van het Basisteam Jeugd & Gezin. Trainingen waarmee gewerkt wordt aan vergroten van zelfvertrouwen, versterken van zelfbeeld, sociale vaardigheden toepassen, verwerken van verlies en omgaan met sombere gevoelens. Middels een vraagverhelderings gesprek wordt gekeken welke training aansluit bij de vraag van een kind/ jongere. 

Aanmelden voor dergelijke groepstrainingen verloopt via Centrum Jeugd & Gezin.