ontwikkeling en gedrag

Er zijn verschillende fases van puberteit die een jongere op weg naar volwassenheid doorloopt. Niet alleen verandert het lichaam van je kind, maar ook het gedrag. Van kampen met onzekerheid tot rebelleren tegen alles en iedereen. Dat leidt nogal eens tot ruzies thuis en problemen. Wat zijn de kenmerken van de diverse puberstadia en hoe ga je als ouder om met je opstandige puberzoon of –dochter?

Puberteit

wat is puberteit?

In deze fase ontwikkelt het kind zich van onvolwassen in uiterlijk en gedrag naar volwassenheid. Voor zowel jongere als ouder vraagt dit om een wezenlijke verandering op verschillende gebieden.De puberteit begint met hormonen die grote lichamelijke veranderingen te weeg brengen tijdens de pre-puberteit.

Pubers gaan ineens heel hard groeien, over hun hele lijf. Meisjes beginnen daar rond hun elfde mee. Jongens rond hun dertiende. Niet alleen het lichaam, ook het gezicht verandert. Wie een foto van een paar maanden eerder bekijkt gelooft zijn ogen niet.In deze periode worden kinderen ook geslachtsrijp. Bij meisje begint de eerste menstruatie, vanaf dat moment zijn zij lichamelijk klaar om kinderen te krijgen. Jongens krijgen hun eerste zaadlozing. Dat gebeurt meestal s'nachts, tijdens een droom. Een jongen is dan in staat om een kind te verwekken.Veranderingen in iemands uiterlijk werken door op het gevoel. En hoe iemand zich voelt, straalt af op het uiterlijk. Dit geldt voor volwassenen en evengoed voor pubers.

Het is dan ook begrijpelijk dat pubers met al die lichamelijke veranderingen in een zo'n korte tijd, het gevoel van zekerheid een tijdje kwijt kunnen raken.

Contact Centrum Jeugd & Gezin
Schadewijkstraat 6 (pand ONS Welzijn) 5348 BC Oss 088-3742526 info@centrumjeugdengezin-maasland.nl

Fasen in de puberteit

De puberteit kent 4 fases met kenmerkende uitingsvormen. Het kan helpen te begrijpen waarom een kind bepaald puberaal gedrag vertoont en hoe u hierop kunt reageren. De leeftijden zijn indicaties.

  1. De vroege puberteit (10-14 jaar) De invloed van hormonen op kinderen is groot. De veranderingen door de puberteit worden zichtbaar. Uw kind wordt zich bewust van het feit dat het op een aantal vlakken anders is dan u. Hij of zij zal deze verschillen extra gaan benadrukken. Dit kan gepaard gaan met een uitgesproken kledingstijl of muziekkeuze.
  2. Experimenteren (14-16 jaar) Centraal staat de behoefte aan afstand. Als ouder is het belangrijk om de afstand die uw kind vraagt te respecteren, tegelijkertijd moet u ook duidelijke grenzen aangeven. De pubers identificeren zich in de deze fase meer met hun vrienden dan met hun ouders. Ze experimenteren en zoeken grenzen op.
  3. Toenadering (16-18 jaar) Na het benadrukken van de verschillen tussen ouder en kind domineert nu de angst bij het kind van het volledig loslaten. Dit maakt dat uw kind weer meer toenadering zoekt. Na een onrustige periode keert de situatie langzaam weer terug naar normale proporties en vertoont uw kind meer volwassen gedrag, dat hij of zij nog niet eerder heeft vertoond.
  4. Versteviging ( 18-24 jaar) Tenslotte komt de fase van versteviging en krijgt uw kind een eigen identiteit.

Identiteit

op zoek naar zichzelf

Pubers moeten op zoek naar zichzelf, naar een eigen identiteit: op zoek naar wie ben ik? Hun eigen kwaliteiten leren kennen en daar verder vorm aan geven. Dit vraagt van ouders en pubers een andere manier van met elkaar omgaan. Identiteit bestaat uit verschillende gebieden:

  • Sociale identiteit; hoe zien andere mij en hoe wil ik dat anderen mij zien. De puber vormt zich door vriendjes en vriendinnetjes een beeld te geven van de betekenis die hij voor anderen heeft en hoe hij wordt ervaren. Hij wil in de groep geaccepteerd worden, voldoen aan de groepsnorm.
  • Psychologische identiteit: wat vind ik van mijzelf en hoe zou ik willen zijn? De psychologische identiteit is veelomvattend: hoe men zich sexueel ervaart, bijvoorbeeld homo of hetero, Van welke cultuur ben je lid: waar kom je vandaan of wordt je geacht je zo te gedragen? Hoe ervaart men zichzelf qua intellect en welke religie (geloof) of spirituele stroming hang je aan?

Het zoeken naar eigen identiteit betekent dat je experimenteert met gedrag, wat kan leiden tot conflicten met ouders. Wanneer je je als puber wil onderscheiden van je ouder, het anders wil doen dan je ouders het doen.

Pubers staan voor de taak hun identiteit op verschillende terreinen te ontwikkelen.

  • Thuis, waar het erom gaat een andere gelijkwaardiger relatie met de ouders op te bouwen. Het lijkt dat de relatie met ouders minder belangrijk is, maar pubers hebben hun ouders op een andere manier nodig.
  • Op school, waar de basis ligt voor de maatschappelijke carrière.In de omgang met leeftijdsgenoten, om langdurig en bevredigende relaties te kunnen onderhouden.
Zoekmachine...
Mijn puber heeft de beste zoekmachine gevonden. MAM!

En ook dit...

Gevoelens van onzekerheid

Alle veranderingen die met pubers gebeuren maken hun onzeker. Nu zullen er genoeg ouders zijn die denken: onzeker? Een puber onzeker; nou nee. Van die grote monden, van die fel gestifte lippen en kijk eens hoe uitdagend ze erbij lopen. Pubers doen toch zeker vooral hun best om op te vallen?Toch is dit niet zo. Pubers staan te schudden op hun grondvesten. En al dat lawaai, die herrie uit de stereo, het gejoel bij het minste geringste en vooral in groepsverband, is vooral om gevoelens van onzekerheid te verbergen. Bovendien zijn er ook veel pubers die juist stil en verlegen zijn. En weer anderen die nergens last van lijken te hebben.

Het uiterlijk als visitekaartje

Pubers zijn ervan overtuigd dat iedereen steeds op hun let en hun optreden beoordeelt. En omdat pubers in die veronderstelling leven, besteden ze veel aandacht aan hun uiterlijk. Dan voelen ze zich minder kwetsbaar.Pubers kunnen zich in de ogen van hun ouders vreselijk uitdossen en daarin verschillen van mening. Het mag dan wel niet jou smaak zijn, je kunt toch ook genieten van het feit dat je kind zo duidelijk bezig is zich daarin te ontwikkelen. Dat maakt het makkelijker om "mooi" te roepen. Want dat willen pubers toch het liefst van hun ouders horen.

Een eigen wereld

Pubers houden zich heel sterk met hun eigen omgeving bezig. Ze zijn zo gericht op het vinden van een houding dat ze er vaak niet aan toe komen om ook nog rekening te houden met de wensen van een ander. Ze leven min of meer in een eigen wereld. Een wereld, waarin ze hun eigen mogelijkheden nogal eens overschatten en waarin idealen bereikbaar lijken. Vandaar uit gaan ze pittige discussies aan met volwassenen. Die hebben op grond van hun ervaringen bescheidener ideeën over wat in de wereld haalbaar is en opvattingen die in de ogen van een puber dan ook vaak maar 'stom', 'ouderwets' of 'belachelijk' zijn. Denk als ouder maar eens terug aan je eigen puberteit.

De vergeetachtigheid van een puber

Ook het uitvoeren van de dagelijkse taken komt in deze periode vaak in het gedrang. Ouders moeten alles honderd keer zeggen en nog gebeurt het niet. Pubers blinken uit in het vergeten wat je van ze vraagt. En niet alleen daarin. De meest vanzelfsprekende huisregels lijken niet meer tot ze door te dringen.En dat is ook zo! Kinderen die hevig in de puberteit zijn, leven van minuut tot minuut. De relatie met het eigen of het andere geslacht bepaalt voortdurend hun gedachten. Hun idee van tijd is daardoor ook heel anders. Hun geheugen is vooral gericht op het onthouden van hoe belangrijke anderen (leeftijdsgenoten) naar hen kijken en wat ze tegen hem zeggen. Er zit niets anders op dan te blijven herhalen waaraan gedacht moet worden: de fiets binnen zetten, je schooltas opruimen, je kleren in de was gooien etc.

´Ouders, maar ook kinderen zelf, realiseren zich niet dat de hersenen van kinderen pas rond het 24e levensjaar volledig ontwikkeld zijn. Vaak zijn pubers lichamelijk al volgroeid en dat wekt de suggestie dat dit voor hersenen ook zou gelden.'

Heb je een vraag?

laat het weten met het formulier hier onder:

Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Er is iets verkeerd gegaan tijdens versturen. Probeer het nogmaals of neem contact met ons op.